Općenito o cijenama

 
CIJENE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA. ZA TOČNU CIJENU POTREBNO JE NAPRAVITI PROCJENU MJESTA PREDVIĐENOG ZA ČIŠĆENJE.
  Cjenik čišćenja - Sve