Općenito o cijenama

 

CIJENE SU INFORMATIVNOG KARAKTERA. ZA TOČNU CIJENU POTREBNO JE NAPRAVITI PROCJENU MJESTA PREDVIĐENOG ZA ČIŠĆENJE.

Sukladno čl.90 zakona o porezu na dodanu vrijednost, usluga je oslobođena PDV-a.

Cijena čišćenja eko strojem na suhu paru isnosi 100,00 kn/sat.

Cijena čišćenja madraca je 200,00 kn, a bračnog madraca 400,00 kn.

 

Paketi

 

Nudimo razne pakete dolaska u Vaš poslovni prostor

  1. Jedan dolazak tjedno
  2. Dva dolaska tjedno
  3. Tri dolaska tjedno
  4. Od ponedjeljka do petka
  5. Jedan izlazak mjesečno

Generalke ureda, poslovnih prostora, ugostiteljskih objekata te ostalo.

Unutar svih opcija donosimo vlastitu vrhunsku aparaturu i visokokvalitetna sredstva!

Procjena stanja na terenu je BESPLATNA!